Privacybeleid

 

Dit is de privacyverklaring van Zoeteaarde.nl. Hierin wordt beschreven hoe er met persoonlijke gegevens wordt omgegaan die door Zoeteaarde.nl zijn verzameld en opgeslagen.

 

Zoeteaarde.nl is de website van Buurttuin De Zoete Aarde in Zoetermeer en heeft als doel om dit vrijwilligersproject te promoten. Hiertoe biedt Zoeteaarde.nl de gelegenheid om berichten aan de beheerder te sturen en in te schrijven voor de nieuwsbrief.

 

Indien je je aanmeldt, inschrijft voor de nieuwsbrief van Zoeteaarde.nl of om een andere reden persoonsgegevens aan Zoeteaarde.nl verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit privacybeleid te verwerken.

 

Ik adviseer je om het privacybeleid door te lezen en eventueel te bewaren voor je eigen administratie. Als je je niet prettig voelt omtrent het gebruik van jouw gegevens neem dan contact met mij op via info@zoeteaarde.nl.

 

Welke gegevens verwerkt Zoeteaarde.nl?
In het kader van het sturen en beantwoorden van berichten en aanmelding bij de nieuwsbrief worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

voor- en achternaam
e-mailadres

 

Voor welk doel worden gegevens opgeslagen?
Zoeteaarde.nl verwerkt deze persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

Je naam en e-mailadres worden gebruikt voor het beantwoorden van berichten n.a.v. door jouw gevraagde informatie of het afhandelen van de van jou verkregen informatie. Ook worden deze gegevens gebruikt om jou op verzoek regelmatig via Mailchimp een nieuwsbrief te sturen met informatie over activiteiten. Dit tot het moment dat je aangeeft hier geen prijs meer op te stellen. Afmelding voor deze mailings is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing of door een mail te sturen naar Zoeteaarde.nl.

 

Bewaartermijnen
Zoeteaarde.nl verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van je deelname en tot maximaal een jaar daarna. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.

 

Beveiligingsmaatregelen en verwerkers
Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft Zoeteaarde.nl passende technische maatregelen getroffen. Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt Zoeteaarde.nl gebruik van diensten van derden, zogenaamde verwerker. Met de verwerker hebben wij een verwerkersovereenkomst.

 

Inzagerecht, verwijdering en klachten
Via Zoeteaarde.nl kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen.

 

Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens of andere klachten of vragen hebt over dit privacybeleid kan je eveneens contact opnemen via info@zoeteaarde.nl.

 

Wijziging
Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Ik adviseer je om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.