Kruidentuin

SCHOOLTUINEN

Welkom bij de Goudsbloemen! Zo noemen de schooltuinbegeleiders zichzelf. Zij begeleiden de kinderen vanuit de Goudsbloem, de oude donkergroene schaftkeet. Kinderen van groep 5 en 6 van de diverse basisscholen in de buurt hebben vanaf april tot en met oktober een eigen moestuintje. Ze komen klassikaal met hun leerkracht en hulpouders. De kinderen leren hoe voedsel groeit, hoe ze bv. een aardappel moeten poten, dat ze vervolgens geduld moeten hebben. Dat er gewied moet worden en dat er uiteindelijk kan worden geoogst. De oogst kan geweldig goed zijn, maar soms ook wat minder….. Zo leren ze genieten van het tuinieren door een lesje biologie in de open lucht. Ondertussen leren ze ook een heleboel over het leven! De praktijklessen worden aangevuld met themalessen, bv. over het weer, over bodem en bodem- dieren of bijen en andere bestuivers. Hierbij wordt samenwerking gezocht met bv. IVN Z’meer of andere Zoetermeerse natuurverenigingen.