Kruidentuin

SCHOOLTUINEN

Welkom bij de Goudsbloemen! Zij begeleiden de kinderen van groep 5 en 6 van de diverse basisscholen in de buurt vanaf april tot en met oktober met hun eigen moestuintje. Ze komen klassikaal met hun leerkracht en hulpouders. De kinderen leren hoe voedsel groeit, hoe ze bv. een aardappel moeten poten en dat ze vervolgens geduld moeten hebben. Dat er veel gewied moet worden, water moet worden gegeven en dat er uiteindelijk kan worden geoogst. De oogst kan geweldig goed zijn, maar soms ook wat minder….. Zo leren ze genieten van tuinieren door een lesje biologie in de open lucht. De praktijklessen worden aangevuld met themalessen, bv. over het weer, over bodemdieren, bijen en andere bestuivers. Hierbij wordt samenwerking gezocht met IVN Z’meer of andere Zoetermeerse natuurverenigingen. Op de schooltuinen staan een oude caravan en een schaftkeet die de Zoetermeerse graffiti artiest Tobias Becker Hof een passende schildering heeft gegeven.